Låna enkelt

Hur ansöker jag om lån?

Enkelt att ansöka om lånSå här gör du för att låna pengar snabbt:

  1. För att låna pengar snabbt och enkelt börjar du med att fylla i ansöknings-formuläret. Glöm inte att klicka i rutan som anger att du har läst och godkänt de allmänna villkoren. Skicka ansökan genom att trycka på den orangea knappen längst ner i formuläret.
  2. Ansökan kommer in och företaget gör en kreditprövning. Du får besked via e-post. Vanligtvis kan du få besked samma dag som du ansöker, förutsatt att ansökan kommer in före klockan 16.00 en normal arbetsdag. Alla låneföretag behandlar ansökningar så snabbt de kan.
  3. Pengarna betalas ut till ditt bankkonto så fort de har fastställt att din identitet stämmer överens med dina ansökningsuppgifter. Utbetalning sker samma dag och pengarna finns på kontot direkt till flera av de stora bankerna.
  4. Efter 2-10 dagar får du sedan ett inbetalningskort på hela det lånade beloppet, inklusive avgifter. Beloppet på inbetalningskortet ska betalas senast 30 dagar från det att utbetalningen av lånet har skett.

Villkor

För att låna pengar hos via LånaLåna vill vi att du uppfyller följande:

  • Du ska ha fyllt 20 år men ej 70 år.
  • Du är mantalsskriven i Sverige.
  • Du har en ordnad ekonomi.

Lånebelopp

SMS-lån beviljas upp till 4000 kr.

Fakturaavgift på 35 kr tillkommer (25 kr vid endast mailutskick av faktura).

Kredittiden är 30 dagar på samtliga lån.

Vid för sen eller för låg inbetalning utgår en förseningsavgift på 220 kronor, samt en skriftlig påminnelse, vilken för närvarande debiteras med 60 kronor.

Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare för inkassoåtgärder. Eventuella avgifter och upplupen ränta kapitaliseras. Ränta debiteras med f.n. 2,5% per månad, räknat från Inkassodatumet av det länade beloppet.

Kredittiden är alltid 30 dagar.

Betalning

Efter 2-10 dagar får du sedan ett inbetalningskort på hela det lånade beloppet, inklusive avgifter. Beloppet på inbetalningskortet ska betalas senast 30 dagar från det att utbetalningen av lånet har skett. Om förfallodatumet är på en helg ska betalningen finnas på Taptum Finance konto senast den sista vardagen före förfallodatumet.

Kreditgivarna är registrerade hos Finansinspektionen.

Kreditprövning

Sedvanlig kreditprövning sker i samband med alla ansökningar, vilket innebär att en kreditupplysning kommer att tas. Kreditupplysningen tar vi av Creditsafe vilket innebär att den ej syns på UC. LånaLåna förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.

För oss på LånaLåna är skyddet av din personliga integritet av största betydelse. Låneföretagen behandlar alltid personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.

Låneföretagen följer Finansinspektionens rekommendationer för att förhindra pengatvätt. Därför har de infört att det måste gå 3 veckor (21 dagar) mellan varje lånetillfälle. Från dagen Du ansöker och blir beviljad ett lån ska det sedan gå minst 3 veckor (21 dagar) innan Du kan beviljas ett nytt lån.

Att som låntagare medvetet uppge felaktig information eller information som avser en annan person är olagligt och medför rättsliga åtgärder. LånaLåna.se (Taptum Finance) anmäler alla försök till fusk och oegentligheter till berörda myndigheter för vidare behandling.

Kreditgivaren håller sig med ett kundregister, vars uppgifter används till att upprätthålla och vårda kundrelationen. Kreditgivaren samt samarbetspartners till kreditgivaren har dessutom rätt att använda sig av uppgifter i kundregistret i syfte som godkänns enligt personuppgiftslagen, t.ex. för direktmarknadsföring. Låntagaren godkänner att uppgifter om honom/henne sparas i enlighet med personuppgiftslagen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top